โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจเกษตร ดู โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจเกษตรทั้งหมด
กิจกรรมที่ 1

สอนการสร้างการออกแบบตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ (LOGO Design) วันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2562 [อ่าน : 119 ครั้ง]

กิจกรรมที่ 2

การสร้างเนื้อหาแบบดิจิทัลและมัลติมีเดีย วันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2562 [อ่าน : 70 ครั้ง]

กิจกรรมที่ 3

การนำเนื้อหาแบบดิจิทัลและมัลติมีเดียโดยใช้ระบบจัดการเนื้อหา CMS วันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2562 [อ่าน : 20 ครั้ง]