กิจกรรมที่ 1

วัน เสาร์ ที่ 8 มิถุนายน 2562, เวลา 13:13 น. 2414 ครั้ง นายดุสิตธร

สอนการสร้างการออกแบบตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ (LOGO Design) วันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2562

กิจกรรมนี้เป็นการฝึกทักษะเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการออกแบบตราสินค้าและผลิตภันฑ์ โดยใช้โปรแกรมทางด้านกราฟิกออกแบบลายเส้น เพื่อให้ได้ตราสินค้าที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น และเข้ากับสินค้าทางการเกษตร ซึ่งเป็นสิ่งแรกที่เกษตรกรหรือกลุ่มคนที่ต้องการสร้างเอกลักษณ์เป็นของตนเอง ดังนั้นการฝึกทักษะนี้จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง สำหรับการสร้างการออกแบบตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ (LOGO Design) ซึ่งจัดขึ้น ณ วันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2562 ได้ผลลัพดังนี้

รูปภาพประกอบ :